De afdeling radiologie maakt onderdeel uit van de divisie beeld en oncologie en speelt een belangrijke rol bij het leveren van hoogwaardige patiëntenzorg. We beschikken over een moderne afdeling waarbij veel aandacht is voor nieuwe ontwikkelingen. Onder de divisie beeld en oncologie vallen onder andere de vakgebieden radiologie, radiotherapie en nucleaire geneeskunde. Tijdens de 4-jarige MBRT duaal opleiding ben je werkzaam op de afdeling radiologie en volg je je praktijkleerroute binnen de vakgebieden radiologie en nucleaire geneeskunde.

Het bekendste onderzoek binnen de radiologie is het maken van röntgenfoto’s. Maar er vinden op de afdeling radiologie ook veel andere onderzoeken plaats met behulp van verschillende technieken. Er worden niet alleen beelden gemaakt van het inwendige van het menselijk lichaam, maar ook de functie van organen kan in beeld gebracht worden. Ook worden er behandelingen uitgevoerd terwijl we beelden maken.

Met behulp van röntgenstralen maken we röntgenfoto’s en CT-scans. Een CT-scan wordt bijvoorbeeld gemaakt bij traumapatiënten waarbij het belangrijk is om in korte tijd veel informatie over mogelijk letsel te krijgen. Ook worden er röntgenstralen gebruikt in combinatie met contrastvloeistof om de bloedvaten af te beelden die, indien nodig, ook behandeld kunnen worden. Dit heet angiografie/interventieradiologie.

Een andere techniek is MRI waarbij gebruik wordt gemaakt van een krachtig magnetisch veld. Hiermee kunnen we gedetailleerde beelden maken van bijvoorbeeld je hersenen of de kruisbanden in je knie.

Geluidsgolven worden gebruikt bij de echografie. Dit is een snelle en veilige methode om onder andere de organen in de buik te beoordelen, maar ook of er bijvoorbeeld vernauwingen in je bloedvaten zitten.

Bovenstaande technieken vallen onder het vakgebied radiologie; er wordt van buitenaf door een apparaat een vorm van straling door de patiënt heen gestuurd en weer opgevangen. Het ontvangen signaal wordt omgezet in een beeld. Bij het vakgebied nucleaire geneeskunde is de patiënt zélf de stralingsbron. Er wordt een radioactieve stof in de patiënt ingebracht. Deze stof is gekoppeld aan een molecuul dat wordt opgenomen door een specifiek deel van het lichaam. De straling die uit de patiënt treedt, wordt door een apparaat opgevangen en ook omgezet in een beeld. Afhankelijk van het molecuul waar de radioactieve stof aan gekoppeld is, kunnen deze beelden informatie geven over de aanwezigheid van tumoren, maar ze kunnen ook informatie geven over bijvoorbeeld de pompfunctie van het hart.

Tijdens je opleiding leer je niet alleen hoe al deze technieken werken, maar ook hoe je de apparatuur moet bedienen. Je leert de anatomie van het menselijk lichaam en een grote diversiteit aan ziektebeelden. Een belangrijk aspect is de omgang met de patiënt en de samenwerking en communicatie met collega’s en andere zorgverleners. Ook leer je veilig te werken, onder andere op het gebied van straling en hygiëne. In deze vierjarige opleiding krijg jij alle handvatten in zowel de theorie als de praktijk aangereikt om je die kennis, vaardigheden en professionele houding eigen te maken die nodig zijn om een beginnend beroepsbeoefenaar te worden.