Verkenning met ambitie

Het Alexander Monro Ziekenhuis en het UMC Utrecht hebben de intentie om gezamenlijk het Alexander Monro Ziekenhuis te Bilthoven verder uit te bouwen. In maart van dit jaar tekenden ze beiden partijen de letter of intent. Dit is een intensivering van een samenwerking die al vijf bestaat. Een nauwere samenwerking tussen het UMC Utrecht en het Alexander Monro Ziekenhuis is een logische beweging om de borstkankerzorg samen duurzaam verder vorm te geven. Ondanks het feit dat er nog veel uitgewerkt moet worden, is het doel van de intentie duidelijk. Het uiteindelijk streven is dat het UMC Utrecht haar borstkankerzorg samen met het Alexander Monro Ziekenhuis vanuit Bilthoven gaat aanbieden op één locatie voor borstkankerzorg met één gezamenlijk behandelteam. Ook blijven we gezamenlijk de mogelijkheden voor een bredere regionale samenwerking verkennen. Voordat het zo ver is, staat het komende jaar in het teken van verdere verkenning, uitvoering en besluitvorming.

Copyright © 2024. All Rights Reserved.